• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 419 842
  • info@racunalniske-resitve.si

Informatizacija

Informatizacija

Problem, kako predstaviti majhne in velike skupaj, tako da male opazimo in velikih ne zanemarimo v združevanju ponudbe ni povsem enostavna misija. To je rezultat naše polnoletnosti, saj se s tem vprašanjem ukvarjamo že več let.
Digitalizacija je enakopravno vse akterje ali ponudnike postavila na lokalni zemljevid. Locirani so na mestih, kjer tudi v realnem svetu poslujejo. Ne sprašujemo ali ponujajo samo malo ali na veliko, preverimo pa, da sami povedo, kaj si želijo, da napišemo o njihovi ponudbi na tej točki zemljevida.

Info točka

Upravičeno imenujemo točko na zemljevidu, ki ima podrobneje predstavljeno svoje poslovanje, izdelke in storitve, ki jih ponuja, komunikacijske načine in povezave, info točka. Predstavitev pravne osebe ali poslovalnice, delovni časi, predstavitev proizvodov in storitev, opisi dogodkov in poročanje tudi komunikacije med ponudnikom in strankami so urejeni na različne načine, da lahko naročnik izbira način, kako želi biti predstavljen. Vsak sklop je samostojna enota in se v internetnem prostoru predstavlja samostojno ali pa sezdružuje na naročnikovi domeni.